visie & Anapak

visie & Anapak

visie & Anapak

Missie

visie & Anapak

visie & Anapak

https://healthyher.nl/wp-content/uploads/2024/01/nadine-shaabana-DRzYMtae-vA-unsplash-scaled-400x300.jpg

Met mijn werk en beleid streeft ik ernaar een veilige en respectvolle werk- en leefomgeving bij kinderdagverblijven en op (hoge) scholen en mbo's te creëren. Door middel van kwalitatieve anti agressie cursussen en preventie, educatie en duidelijke communicatie wil ik een positieve werksfeer helpen creëren, waarin iedereen zich gerespecteerd, gehoord en veilig voelt.

INFORMATIE AANVRAGEN

visie & Anapak

VISIE & AANPAK

Mensen helpen ontwikkelen om weerbaarder te zijn tegen agressie en zich veilig voelen dat is mijn visie.

ledere individu (student, leerling, docent of ouder) ervaart, interpreteert, handelt en normeert agressie en geweld op zijn eigen unieke wijze. Een uniform organisatiestandpunt is echter essentieel om zowel interne als externe interacties te begrijpen, te sturen en te waarborgen.

Juist door een duidelijk organisatiestandpunt te definiëren over welk gedrag niet getolereerd wordt, wordt voorkomen dat medewerkers en studenten of leerlingen agressie als vanzelfsprekend beschouwen of hun eigen normen hanteren en waardoor tegenstrijdige signalen aan de cliënt worden afgegeven.

INFORMATIE AANVRAGEN

visie & Anapak

Maatregelen voor de aanpak van agressie

Analyse van risico's

Organisatie optimaliseren

Trainingen

Agressie protocol

Technische en
bouwkundige maatregelen

visie & Anapak

NEEM CONTACT OP

Telefoon

06-34012720

Sociale Media

visie & Anapak